Kontakt

DANE DO FAKTURY

  • NIP: PL682-146-47-84
  • REGON: 120311626
  • Nr konta: mBank Bankowość Detaliczna
  • BRE Banku SA
  • 38 1140 2004 0000 3902 4403 1450


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu w celach marketingowych przez administratora danych - Wolfgraf Design z siedzibą w Krakowie, ul. Ślusarska 9/223, zgodnie
z treścią ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133, poz. 883). Dane podałem dobrowolnie i zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych i ich poprawiania.