Tytuł projektu:

Opracowanie prototypu systemu wizualizacji wielowymiarowej przestrzeni geologicznej.

Cel projektu:

Przeprowadzenie prac badawczych zmierzających do opracowania prototypu systemu wizualizacji wielowymiarowej przestrzeni geologicznej na potrzeby instytucji naukowych i projektów komercyjnych.

Planowane efekty projektu:

Rezultatem projektu będzie opracowanie prototypu systemu wizualizacji wielowymiarowej przestrzeni geologicznej na potrzeby instytucji naukowych i projektów komercyjnych. System będzie umożliwiał przeglądanie modeli geologicznych 3D wraz z parametrami, dokonywanie prostych analiz, a także integrację i wymianę danych geologicznych 3D.

Wartość projektu:

396 000,00 zł netto (487 080,00 zł brutto)

Wkład Funduszy Europejskich:

316 800,00 zł