Tytuł projektu:

Doradztwo dla firmy Wolfgraf Design sposobem na uzyskanie przewagi konkurencyjnej

Projekt polega na zakupie specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym, obejmujących:

  1. Doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością: doradztwo przygotowujące do wdrożenia systemu ISO 9001: 2015 w celu podniesienia jakości pracy firmy,
  2. Doradztwo w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem – opracowanie i wdrożenie systemu bezpieczeństwa informacji.

Cel projektu:

  1. Wdrożenie do praktyki organizacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2015,
  2. Optymalizacja sposobu postępowania z informacją, gwarantująca zgodne z prawem gromadzenie i przetwarzanie informacji.

Wartość projektu:

18 500,00 zł netto (22 755,00 zł brutto)

Wkład Funduszy Europejskich:

16 650,00 zł