Aktualności

Aktualności

wtorek, 29 listopad 2016 07:23

Zapytanie ofertowe

Firma Wolfgraf Design Tomasz Maj ogłasza rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy usługi w zakresie:
Opracowanie prototypu systemu wizualizacji wielowymiarowej przestrzeni geologicznej, na potrzeby dotacji UE (Poddziałanie 2.3.2 PO IR "Bony na innowacje dla MŚP").